Zpracování osobních údajů

  • Veškerá data z cookies užíváme pouze k zajištění funkčnosti webu a náhledům do analytiky. Data neukládáme a nepersonalizujeme.
  • Na našem webu jsou prokliky na sociální sítě – Facebook a Instagram, které dodržují zásady na ochranu osobních údajů. Konkrétní nastavení jsou upravena již v rámci Vašich soukromých profilů a jejich nastavení.
  • Na našich stránkách využíváme Google Analytics čistě pro analytiku, data neexportujeme, nepersonalizujeme, nikam neukládáme.
  • Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, zašleme Vám email s kompletním zněním souhlasu se zpracováním osobních údajů. Údaje jsou využívány výhradně k zasílání newsletteru, uloženy na zašifrovaném souboru na Cloudu. Přístupy má pouze jeden proškolený zaměstnanec společnosti MK-VISION s.r.o. Přihlášení je vždy na 3 roky. Odhlásit se můžete kdykoli na emailu info@mk-vision.cz nebo na telefonu 734 693 268.
  • Při vyplnění kontaktního formuláře osobní data využijeme pouze jednorázově ke zkontaktování a zodpovězení dotazu, data nikam neukládáme, z emailu info@mk-vision.cz do 5 pracovních dnů mažeme.
  • Pro interní potřeby využíváme následující softwary: Collabim, Majestic, Trello, Asana. Všechny tyto softwary splňující požadavky GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
  • S externími spolupracovníky máme uzavřeny NDA smlouvy.

Vaše data a data Vašich klientů jsou tedy u nás v bezpečí.